پرش به محتوا

سرآغاز

فرآیند

این شرکت در مدت فعالیت خود دستاورد های متعددی داشت و 24 سال بعد به تاریخ 1388/12/24 در راستای ارتقاء سطح و تخصصی کردن تولید قطعات و تجهیزات معدنی شرکت توسعه ساخت طباطبایی به مدیریت عامل محمدرضا طباطبایی و ریاست هیئت مدیره آن حاج حسین طباطبایی به شماره ثبت 39964 فعالیت خود را آغاز کرد .