تولیدات و توانمندی های صنعتی

همکاری کاربردی شرکت توسعه و ساخت طباطبایی با وزارت علوم

پیرو فراخوان جناب آقای دکتر محمد رضا آهنچیان ، مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی منابع درسی وزارت علوم طرح با جمع محدودی از مدیران ارشد شرکت های مرتبط با صنایع فولادی و معدنی پیرامون طرح مهارت افزایی دانشجویان دوره کارشناسی ،  شرکت توسعه ساخت طباطبایی نیز که با افتخار در جمع مخاطبان این طرح حضور …

همکاری کاربردی شرکت توسعه و ساخت طباطبایی با وزارت علوم ادامه »

ساخت اینلت آسیاب ، پوسته گیربکس ، سگمنت زنجیر اپرون فیدر برای شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

تولید ملی افتخار ملی ، ساخت شرکت توسعه و ساخت طباطبایی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر اینلت آسیاب پوسته گیربکس سگمنت زنجیر اپرون فیدر ساخت اینلت آسیاب ، پوسته گیربکس ، سگمنت زنجیر اپرون فیدر برای شرکت صنعتی و معدنی گل گهر