بازدید و شادباش پنجاه سال خوشنامی در تولید داخل توسط مدیران صنایع و معادن

• یاد نوشته جناب آقای دکتر خداداد غریب پور به مناسبت ۵۰ سال خوشنامی • برگزاری کارگاه توسعه فرهنگ کارآفرینی جلسه مقدماتی دانشگاه آزاد واحد سیرجان بهمن ۹۸ • جناب آقای مهندس نیک نهاد مدیر فولاد و احیای مجتمع صنعتی چادرملو • جناب آقای مهندس معصومی مدیریت تعمیرات و نگهداری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو …

بازدید و شادباش پنجاه سال خوشنامی در تولید داخل توسط مدیران صنایع و معادن ادامه »