در باره ما

شرکت توسعه ساخت طباطبایی به عنوان یک شرکت سهامی خاص فعال می باشد نوع فعالیت در زمینه طراحی و مشاوره ساخت تامین و نصب انواع ماشین آلات تجهیزات و قطعات سبک و سنگین پرکاربرد و فوق تخصصی مورد نیاز معادن نیروگاه ها نفت گاز پتروشیمی بر اساس الگوی دانش بنیان فعالیت دارد


فعالیت های صنعتی ماندگار
فعالیت های کارگاهی توسط آقای حاج حسین طباطبایی به نام موسسه تولیدی صنعتی حسین طباطبایی در سال ۱۳۴۶ بنیان گذاشته شد نامبرده موافقت اصولی از وزارت صنایع و معادن را با شماره ۸ از صفحه ۳۳در تاریخ 01/04/1349 را کسب نمود تاریخ آغاز فعالیت شرکت ماشین سازی طباطبایی ۲۴ اسفند ۱۳۶۴ به مدیریت عامل آقای حاج حسین طباطبایی می باشد و دقیقاً ۲۴ سال بعد به تاریخ 24/12/1388 در راستای ارتقاء سطح و تخصصی کردن تولید قطعات و تجهیزات معدنی شرکت توسعه ساخت طباطبایی به مدیریت عامل محمد رضا طباطبایی و ریاست هیئت مدیره آن حاج حسین طباطبایی به شماره ثبت 39964 فعالیت خود را آغاز نمود