ساخت اینلت آسیاب ، پوسته گیربکس ، سگمنت زنجیر اپرون فیدر برای شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

تولید ملی افتخار ملی ، ساخت شرکت توسعه و ساخت طباطبایی
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
اینلت آسیاب
پوسته گیربکس
سگمنت زنجیر اپرون فیدر

ساخت اینلت آسیاب ، پوسته گیربکس ، سگمنت زنجیر اپرون فیدر برای شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.