طراحی شتاب دهنده

طراحی و اجرای پروژه راه اندازی اولین مرکز شتاب دهنده صنعتی و معدنی کشور

 اولین شتاب دهنده حوزه معادن و صنایع با حمایت شرکت ملی صنایع ملی صنایع مس ایران مجتمع مس سرچشمه و توسط مشاور و مجری طرح شرکت توسعه و ساخت طباطبایی یکی از افتخارت این مجموعه میباشد

  • جذب و شناسایی جوانان هوشمند و تحصیلکرده منطقه به جهت حمایت تا شکوفایی ایده ها
  • سرمایه گذاران بالفعل منطقه که به شکل واقعی قصد رشد و توسعه در منطقه را دارند
  • ارائه نیازمندی‌های اساسی شرکت مس سرچشمه در این شتاب دهنده به جهت خط ده‌ی و تمرکز افکار و ایده ها برای رفع نیازها
  • اولین اقدام عملی در راه رشد فرهنگ تولید و اقتصاد مقاومتی به عنوان نمونه در کشور در بخش صنایع معدنی و صنعتی نمایشگاه دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران

برگزاری کارگاههای کارشتاب

کارگاههای راه اندازی شتاب دهنده ها

کارگاه کار شتاب اختصاصی سایت چادرملو

حضور شرکت توسعه ساخت طباطبایی در اولین کنفرانس مدلسازی رفتار مکانیکی مواد دانشگاه باهنر کرمان به عنوان پشتیبان و مجری برگزاری کارگاه