جذب و حمایت از نخبگان و کارآفرینی


در راستای حمایت و پشتیبانی شرکت توسعه ساخت طباطبایی از نخبگان مراحل تولید تا ارائه نمونه انبوه نرم‌افزار اطلاع‌رسانی طرح فاخر اصفهان ۹۳ در این شرکت انجام گرفته و خوشبختانه و خوشبختانه مجری طرح موفق به عضویت در مجمع عالی نخبگان گردیده و هم اکنون نیز این طرح به عنوان پروژه پژوهشی و کارآفرینی در حال اجرا و استمرار است